Hospital Veterinari Costa Brava

C/ De la metal·lúrgia 16
17200 Palafrugell
Vull esterelitzar el meu gat

Vull esterelitzar el meu gat

L’esterilització del gat s’ha convertit en un element més en l’atenció bàsica de la seva salut. Els gats solen arribar a la maduresa sexual als 5-8 mesos i és llavors quan poden reproduir-se i tenir noves camades. També poden aparèixer conductes que depenen de les hormones sexuals com el marcatge amb orina o algun tipus d’agressivitat. El nostre centre col•labora en campanyes d’esterilització d’associacions i protectores i estem al dia de la gran problemàtica de superpoblació felina als carrers dels nostres pobles i ciutats. Esterilitzar la vostra mascota no només és un benefici per vosaltres (redueix o elimina el risc de patir algunes malalties) si no per la societat ja que així eviteu incrementar més la població i reduïu el risc de transmissions de malalties greus però comuns com la leucèmia vírica felina i la immunodeficiència vírica felina.

Hem fet una llista de les preguntes més freqüents recopilades al llarg dels anys. Esperem que us sigui útil.

En què consisteix la cirurgia?

En el cas dels mascles es realitza una orquidectomia, és a dir, s’extirpen els testicles. En les femelles, s’extreuen els ovaris i la matriu (ovariohisterectomia).  En cap dels dos se’ls apliquen punts externs pel que la recuperació és més ràpida i no precisen de l’ús de buster-campana.

Quan de temps estarà la mascota a l’hospital?

Generalment, si tot es correcte, l’animal es dona d’alta el mateix dia (aproximadament entre 8-12 hores després de la cirurgia).

Què haig de fer a casa i què no és normal?

En el moment de l’alta assegureu-vos si ha de prendre medicació. Nosaltres solem aplicar una injecció d’antibiòtic que dura 10 dies i, en el cas de les gates, donem l’analgèsia necessària a casa.

Un cop a casa s’hauria d’inspeccionar la cicatriu quirúrgica un cop al dia. Si s’observa supuració, obertura de la cicatriu o inflamació d’aquesta cal contactar amb nosaltres. Igualment, si l’animal es nega a menjar o beure, vomita o veieu altres símptomes de malaltia cal que ho comuniqueu al veterinari.

Quan puc operar-la/lo?

Tradicionalment es solen operar al voltant dels 4-6 mesos d’edat i sempre recomanem fer-ho abans de l’any.

Està en zel, puc operar-la?

El zel provoca un increment del tamany del teixits i els vasos sanguinis pel que incrementa lleugerament la dificultat de la cirurgia. En resum, es pot fer però és recomanable que l’animal no estigui en zel si el que volem és reduïr el risc quirúrgic.

Està embarassada, puc operar-la?

Operar una gata gestant implica un risc afegit, pels canvis físics i fisiològics en la femella al igual que per l’increment en els teixits i vasos sanguinis uterins. Pet aquest motiu demanem al propietari que sigui conscient d’aquests riscs abans de procedir amb la cirurgia.

Afectarà a la seva personalitat?

Un cop operats, s’eliminen o es redueixen molt totes aquelles conductes que depenen de les hormones sexuals: marcar la casa amb orina,  “anar de gates”, alguns tipus d’agressivitat, etc. Per tant, sí, canviaran parts del seu comportament però en termes generals, serà el seu gat de sempre.

Després de cadellar, quan la puc esterilitzar?

Degut a que l’increment del teixit mamari pot dificultar la cirurgia, idealment solem recomanar esperar un mes. Vigileu però que durant l’espera es pot tornar a quedar gestant.

S’engreixarà després?

Les hormones sexuals estan relacionades amb el metabolisme pel que aquest baixa després de la castració. A això, s’afegeix que alguns animals veuen incrementada la sensació de gana. És per això que solem aconsellar un canvi de dieta. No dubteu en preguntar-ho.

Poden tornar a anar altes un cop operades?

Sense ovaris, no haurien de poder ciclar. Anecdòticament, un remanent ovàric microscòpic queda a la panxa i, amb el temps, es pot activar. Si observeu qualsevol conducta estranya , consulteu-ho amb el veterinari.

Es veritat que hauria de viure quedar-se embarassada almenys un cop a la vida?

No hi ha cap raó ni benefici que justifiqui que l’animal s’hagi de quedar gestant un cop. Així mateix pels mascles, “anar de gates” no suposa cap benefici. És més, probablement aconseguirà alguna esgarrapada o mossegada d’un altre mascle.

Skip to content