MEDICINA INTERNA

És el departament que engloba un camp més ampli i que necessita el treball en equip de tots els membres del centre. Destaquem sobretot els darrers avenços que hem introduït en l’oncologia (quimioteràpia i cirurgia oncològica) i l’endocrinologia (tractament i control de la diabetis, S. Cushing i patologies tiroidies).