OFTALMOLOGIA

Disposem del personal preparat i format i dels aparells necessaris per arribar al diagnòstic i la resolució dels problemes oculars, com l’oftalmoscopi indirecte, el tonòmetre, la làmpada de fenedura i l’oftalmoscopi directe, i recentment l’electroretinògraf i microscopi quirúrgic.