AVÍS LEGAL

Centre Veterinari Costa Brava, S.L., d’ara endavant anomenat propietari, amb domicili, a efectes de notificacions, c/. Lluís Companys, 6-10, CP 17200 Palafrugell (Girona), amb CIF B-17453937, posa a disposició al seu lloc web www.bravavet.com, determinats continguts de caràcter informatiu sobre les seves activitats.

Les presents condicions generals, regeixen única i exclusivament l’ús del lloc web www.bravavet.com per part dels USUARIS que accedeixin al mateix. Les presents condicions generals se li exposen a l’USUARI al lloc web www.bravavet.com, en totes i cadascuna de les pàgines, perquè les llegeixi, les imprimeixi, arxivi i accepti a través d’Internet i es trobi plenament informat.

L’ accés al lloc web www.bravavet.com , implica sense reserves l’acceptació de les presents condicions generals d’ús que, l’USUARI, afirma comprendre en la seva totalitat. L’USUARI es compromet a no utilitzar el lloc web i els serveis que s’ofereixen en el mateix per a la realització d’activitats contràries a la llei i respectar, en tot moment, les presents condicions generals.

PRIMERA .- CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS.

1.1 .- La utilització del lloc web, www.bravavet.com , no comporta l’obligatorietat d’inscripció de l’USUARI. Les condicions d’accés i ús, d’aquest lloc web, es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe, comprometent-se, l’USUARI, a realitzar un bon ús de la web. Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers: dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel lectual etc.

Expressament EL PROPIETARI prohibeix els següents:

1.1.1 .- Realitzar accions que puguin produir, en el lloc web oa través del mateix per qualsevol mitjà, qualsevol tipus de dany als sistemes de www.bravavet.com o a tercers.

1.1.2. – Realitzar, sense la deguda autorització, qualsevol tipus de publicitat o informació comercial, directament o de forma encoberta, l’enviament de correus massius (“spaming”) o enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar servidors de la xarxa (“mail bombing “) ?

1.2 .- PROPIETARI, podrà interrompre en qualsevol moment l’accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe oa les presents condicions generals-veure clàusula cinquena.

SEGONA .- CONTINGUTS. Els continguts incorporats en aquest lloc web han estat elaborats i inclosos per:

2.1 .- PROPIETARI, utilitzant fonts internes i externes, de tal manera que, PROPIETARI, únicament es fa responsable dels continguts elaborats de forma interna. ?

2.2 .- PROPIETARI es reserva el dret a modificar, en qualsevol moment, els continguts existents en el seu lloc web. PROPIETARI no assegura ni es responsabilitza del correcte funcionament dels enllaços a llocs web de tercers que figuren en www.bravavet.com A més a través del lloc web, www.bravavet.com , es posen a disposició de l’usuari, serveis gratuïts i de pagament oferts per tercers aliens i que es regiran per les condicions particulars de cada un d’ells. Propietari no garanteix la veracitat, exactitud o actualitat dels continguts i serveis oferts per tercers i queda expressament exempt, de tot tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin derivar de la falta d’exactitud, d’aquests continguts i serveis.

TERCERA .- RESPONSABILITAT.

3.1.-PROPIETARI en cap cas serà responsable de:

3.1.1 .- Les fallades i incidències que es puguin produir en les comunicacions, esborrat o transmissions incompletes de manera que no es garanteix que els serveis del lloc web estiguin constantment operatius ?

3.1.2 .- De la producció de qualsevol tipus de dany que els USUARIS o tercers poguessin ocasionar al lloc web. ?

3.1.3 .- De la fiabilitat i veracitat de les informacions introduïdes per tercers en el lloc web, bé directament, bé a través d’enllaços o links. Així mateix, PROPIETARI col laborarà i notificarà a l’autoritat competent aquestes incidències, en el moment en què tingui coneixement fefaent, que els danys ocasionats constitueixin qualsevol tipus d’activitat il lícita. ? 3.2 .- PROPIETARI es reserva el dret a suspendre l’accés sense previ avís de forma discrecional i amb caràcter definitiu o temporal fins assegurar-se, de l’efectiva responsabilitat dels danys que poguessin produir-se. Així mateix, PROPIETARI col laborarà i notificarà a l’autoritat competent aquestes incidències, en el moment en què tingui coneixement fefaent que els danys ocasionats, constitueixin qualsevol tipus d’activitat il lícita.

QUARTA .- DRETS D’AUTOR I MARCA. El lloc web www.bravavet.com – els continguts propis i adquirits legítimament, la programació i el disseny del lloc web-es troba plenament protegit pels drets d’autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits, excepte consentiment exprés de PROPIETARI. Els materials tant gràfics com escrits, enviats pels usuaris a través dels mitjans que es posen a la seva disposició en el lloc web, són propietat de l’usuari que afirma, en enviar-