CARDIOLOGIA

Sense aquest servei seria impossible tenir cura dels nostres pacients geriàtrics, els quals, els hi podem donar tot el suport necessari per gaudir dels seus darrers anys de vida amb la qualitat que es mereixen. Disposem d’un aparell d’electrocardiograma i ecocardiografia Doppler que quantifica i confirma les patologies cardíaques.