CIRURGIA

Aquest servei és el que ha evolucionat més en els darrers anys. Quan un pacient entra al nostre quiròfan, disposa d’una monitorització contínua de les seves constants vitals (temperatura, pressió sanguínia, saturació d’oxigen i diòxid de carbó, freqüència respiratòria i cardíaca i, electrocardiograma) que fan que l’anestèsia sigui molt més segura i evita riscs innecessaris.