Hospital Veterinari Costa Brava

C/ De la Metal·lúrgia 16
17200 Palafrugell
L’esterilització dels animals de companyia

L’esterilització dels animals de companyia

L’esterilització consisteix en l’eliminació de la capacitat de reproducció, tant en una femella com en un mascle. És un procediment molt habitual en animals domèstics, ja que presenta molts avantatges i molt pocs inconvenients a curt i a llarg termini.

Quins són els seus avantages?

  1. Prevenció de malalties. Castrar a un animal, sigui mascle o femella, prevé moltes malalties, com tumors mamaris, infecció de matriu o problemes que depenen d’hormones en cas de femelles. En cas de mascles, es prevenen problemes de pròstata, tumors testiculars i problemes dependents d’hormones. Analitzarem amb més detall aquest punt en el següent article.
  2. Comportament. Es redueixen els comportaments no desitjats, com l’agressivitat amb altres mascles o el marcatge amb orina. Cal tenir en compte que castrant a un animal es modifica el comportament que depenia d’hormones en aquest animal, però en el comportament també influeixen l’educació i la genètica de l’animal, per tant si un animal és agressiu per un d’aquests dos factors , no se solucionarà castrando.
  3. Reproducció. Si castrem al nostre animal, no podrà tenir descendència. Això és important, sobretot en cas de muntes no desitjades, ja que hi ha un seriós problema de sobrepoblació a les protectores i abandonaments. A més cal tenir en compte la despesa econòmica si una femella es queda prenyada (ecografies, radiografies, analítiques, possible cesària …) i què farem amb els cadells un cop els destetemos. No és veritat que tenir almenys un part aporti beneficis a una femella, ja que no hi ha cap estudi que ho demostri. Si volem que el nostre gos tingui descendència, hem de tenir tot això clar.
Ves al contingut