Hospital Veterinari Costa Brava

C/ De la metal·lúrgia 16
17200 Palafrugell
Infecció per parvovirus caní

Infecció per parvovirus caní

Tot i que la parvovirosi afecta més freqüentment a cadells que encara no han completat la seva pauta de vacunació, gossos adults no vacunats també poden contraure la malaltia, amb un pronòstic greu.

La parvovirosi és causada per un virus anomenat parvovirus caní. Aquest virus té afinitat per cèl·lules de ràpida reproducció, com ara les cèl·lules del intestí i les cèl·lules de la medul·la osea. La presència del virus a l’intestí, fa que aquest sigui més susceptible a patir infeccions bacterianes i complicar el quadre.
Els gossos es presenten amb diarrees sanguinolentes, vòmits i pèrdua d’apetit. En casos més greus evoluciona a una pèrdua de defenses. El quadre pot empitjorar molt ràpidament, i per això una detecció primerenca és vital.

El diagnòstic és en funció dels signes clínics i sempre realitzem un test d’antígens.
Aquests pacients han de ser hospitalitzats a l’UCI (a una UCI aïllada, ja que no poden estar en contacte amb altres gossos) i rebre un tractament intensiu. El tractament és de suport, ja que no hi ha tractament específic pel virus.

El virus es manté a l’ambient fins a set mesos, i la transmissió és de tipus oral. El lleixiu (una part per 30 d’aigua) permet eliminar el virus.

Amb aquest post volem recalcar la importància d’una bona pauta vacunal, quan el gos és petit, i una bona revacunació anual.

Skip to content