Hospital Veterinari Costa Brava

C/ De la metal·lúrgia 16
17200 Palafrugell
Com s’esterilitzen les mascotes?

Com s’esterilitzen les mascotes?

L’esterilització de les nostres mascotes és una cirurgia que es realitza freqüentment però, tot i així, s’han de seguir bé una sèrie de passos per tal de disminuir el risc i les complicacions que qualsevol cirurgia comporta.

PREQUIRÚRGIC

Dins aquesta fase estan tots els procediments que realitzem abans de començar la cirurgia per tal de que aquesta sigui el màxim segura possible i son similars en el mascle i la femella.

Primer de tot es recomana que l’animal porti unes 9-12 hores en dejú abans de ser anestesiat. Sense aquest dejuni hi ha molta probabilitat de que els fàrmacs anestèsics el facin vomitar un cop està anestesiat, cosa que podria desenvolupar en pneumònia per aspiració, és a dir, que el contingut del vòmit passi a vies respiratòries provocant una pneumònia molt severa. Això és degut a la falta de control de la laringe durant l’anestèsia.

També son molt importants les proves prequirúrgiques per tal de realitzar una anestèsia amb tota seguretat. L’analítica sanguínia ens indica si la nostra mascota té alguna afecció a algun òrgan que encara no estigui mostrant simptomatologia clínica com, per exemple, malalties renals, hepàtiques, infeccions… Un electrocardiograma ens mostra la funció del cor o si hi ha alguna alteració que ens contraindiqui l’anestèsia.  A més a més també podríem fer radiografies de tòrax i ecografia d’abdomen per tal de descartar masses, abscessos o alteracions d’òrgans que l’analítica no ens mostri. Totes aquestes proves ens ajuden a  diferenciar els animals aptes dels que no ho son per a ser sotmesos a una anestèsia i cirurgia o si durant aquests procediments hem de prendre alguna precaució especial, utilitzar algun tipus de fàrmac concret…

Pocs minuts abans de començar la cirurgia els animals s’anestesien amb fàrmacs (analgèsics i sedants) intravenosos i inhalatoris. Un cop l’animal està adormit es procedeix a rasurar la zona de la cirurgia i a fer una neteja asèptica.

CIRURGIA

  • Mascle (castració):

En ells la cirurgia és bastant senzilla. En els cas dels gats la incisió es fa a l’escrot i se’n pot fer una de central o 2, una damunt de cada testicle. S’incideix la pell i la túnica vaginal que envolta el testicle fent que aquest surti de la seva localització habitual. Seguidament es lliga el cordó espermàtic perquè no sagni i es talla. Un cop realitzat amb els 2 testicles, ja podem tornar a suturar les capes incidides.

La castració de gos és molt similar a la del gat amb l’única diferència que la incisió la fem a la zona preescrotal, o sigui, entre el prepuci i la posició normal dels testicles, per tal d’evitar una inflamació excessiva de l’escrot un cop feta la cirurgia.

  • Femella (ovariohisterectomia)

En la femella la cirurgia és una mica més complicada ja que s’ha d’incidir l’abdomen per buscar les insercions dels ovaris, lligar-los i desinsertar-los. Després es passa a lligar i tallar l’úter a nivell del coll de la matriu. Un cop fet això es comprova que res sagni i es tanca l’abdomen amb tres capes: muscular, subcutani i pell.

POSTOPERATORI

Un cop castrats, tant a les femelles com als mascles, se’ls ha de tractar amb analgèsics i antibiòtics per evitar dolor i infeccions, se’ls ha de netejar la ferida amb sèrum fisiològic o solucions desinfectants i han de portar una campana perquè no es toquin els punts. En el cas de les femelles i els gossos mascles,  uns 10 dies després de la cirurgia se’ls ha de treure els punts.

Skip to content