Hospital Veterinari Costa Brava

C/ De la metal·lúrgia 16
17200 Palafrugell
Malaltia periodontal

Malaltia periodontal

A partir dels 3 anys el 80% dels gossos i el 70% dels gats poden començar a patir els inicis d’una malaltia periodontal que anirà augmentat de severitat amb el pas dels anys.

La malaltia periodontal és una infecció dels teixits i de l’ós que envolten la dent produint greus alteracions a la cavitat bucal i fins i tot en altres òrgans.

Les races petites, aquelles que pesen menys de 10 kg estan predisposades. També aquells animals que presentin dents mal alineades i sobretot els que tenen permanència de les dents de llet o doble dentició que a part de produir mala oclusió afavoreixen l’acumulació de toscatartar. Un altre factor desencadenant són les dietes a base de llauna o dietes toves.

Tot comença quan les nostres mascotes mengen i es produeix un acumulació de gèrmens i detritus orals (restes de menjar) que s’anomena placa, aquesta es diposita a la dent i si no es treu es mineralitza convertint-se en toscaen un o dos dies.

Amb el temps aquesta acumulació ens pot provocar una inflamació i infecció de les genives, de la mucosa oral i del teixit i l’òs que envolten la dent produint a la llarga moviment de les peces i fins i tot la seva caiguda i fractures patològiques. Aquesta infecció sostinguda pot arribar a la sang i produir infeccions en altres parts del cos com per exemple les vàlvules cardíaques, els ronyons, el fetge i els discs intervertebrals.

Els indicis de que la nostra mascota està patint una malaltia periodontal són: genives que sagnen amb facilitat, mal alè, tosca visible i moviment de peces dentàries entre d’altres.

En aquests casos s’hauria de fer una neteja bucal.

La neteja bucal consisteix en aplicar ultrasons a les dents per tal de desprendre la tosca. Els aparells que s’usen a veterinària funcionen de la mateixa manera que els que ens trobem als dentistes, la diferència és que les nostres mascotes no poden romandre quietes i necessiten anestèsia general per poder realitzar-la.

Per tal d’anestesiar a l’animal amb màxima seguretat es segueixen uns protocols que s’adeqüen a cada pacient. Es realitzen unes proves preanestèsiques que consisteixen en un examen complet, una  analítica sanguínia i un electrocardiograma per tal d’augmentar la seguretat anestèsica i detectar qualsevol alteració de forma precoç. Un cop anestesiat es procedeix a realitzar la neteja bucal mitjançant l’ús d’ultrasons, un cop eliminada la tosca es fa una exploració de la cavitat bucal i s’extreuen aquelles peces que degut a la malaltia periodontal son inservibles i focus d’infecció. Després s’usa el poliment per tal d’allisar les possibles superfícies rugoses que hagin quedat i s’aplica un desinfectant tòpic. El mateix dia del procediment poden marxar a casa amb un o dos dies de dieta tova per tal de facilitar la ingesta i disminuir les molèsties.

Skip to content