ECOGRAFIES

En els darrers anys ha esdevingut un aparell totalment necessari per arribar a molts diagnòstics com pel que fa a la Patologia Genito-Urinària, control de la reproducció i detecció de problemes abdominals. Disposem també d’ECOGRAFIA-DOPPLER pel diagnòstic de problemes cardíacs i vasculars.