EXÒTICS

En els darrers anys ha crescut molt el nombre d’aquestes espècies que tenim a les nostres llars ( rèptils, aus, petits mamífers, rosegadors,etc.) i resulta molt important en un centre de referència com el nostre, de disposar de personal especialitzat per tal de poder realitzar la medicina preventiva i curativa (és molt important, ja que és totalment diferent a la dels gats i els gossos, i es poden evitar la majoria de les patologies que actualment pateixen aquest tipus de mascotes).