L’esterilització és un procediment quirúrgic que consisteix en l’extracció dels òrgans reproductors. Es tracta d’una cirurgia que, encara que no exempta de riscos, és molt freqüent en veterinària, i els beneficis per als nostres companys són molts. És per aquest motiu que des de l’Hospital Veterinari Costa Brava recomanem la seva esterilització, i aquest any ens hem adherit a la campanya que realitza FAADA.