Campanya esterilització 2018

Campanya esterilització 2018

L’esterilització és un procediment quirúrgic que consisteix en l’extracció dels òrgans reproductors. Es tracta d’una cirurgia que, encara que no exempta de riscos, és molt freqüent en veterinària, i els beneficis per als nostres companys són molts. És per aquest motiu que des de l’Hospital Veterinari Costa Brava recomanem la seva esterilització, i aquest any ens hem adherit a la campanya que realitza FAADA.